Kadının Fiziksel Çekiciliğininde Bel-Kalça-Oranının Rolü

Moda dünyası ve medyanın daha etkili kullanımından ötürü  “ince” olan kadının daha çekici olduğu inancının yaygınlaşmasına koşut olarak, özellikle genç kadınlar, ağır diyetler ve ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalıyorlar.

Rozin ve Fallon’ın (1988) yılında çalışma bulgularında açıkça gözlenmektedir ki kadınların çoğu zayıf olmak istiyor. Zayıftan şişmana doğru sıralanmış dokuz kadın figürü, bir grup kadına sunulmuş ve kendilerinden, sahip oldukları ile olmak istedikleri vücut ağırlığına sahip kadınları seçmelerini istemişler Rozin ve Fallon. Kadınlardan hemen hepsi sahip oldukları vücut ölçülerinden daha ince kadın figürlerini seçmiştir. Zaman içerisinde kadının fiziksel çekiciliğine ilişkin toplumsal beklentilerin nasıl değiştiğini inceleyen birkaç bilim adamı çalışmasında, 1920’den 1980’e kadar Miss America güzellik yarışmalarında dereceye giren kadınlar ile Play boy orta sayfa kadınlarının vücut ölçülerindeki değişmeler kaydedildiğini fark etmiş. Çalışma bulguları, yıllar boyunca, tercih edilen kadınların boy uzunluklarının arttığını ve vücut ağırlıklarının azaldığı yönünde çıkmıştır.

Yıllar boyunca Miss America güzellik yarışmalarında seçilen kadınlar ile Play boy orta sayfasında yer alan kadınların vücut biçimlerinde daha uzun ve inceye doğru değişmeler olmakla beraber, bu kadınların bel-kalça oranlarının değişmez biçimde 0.7 civarında kaldığını ortaya konulmuştur.

Bel-kalça oranı, temel olarak vücutta yağın nasıl dağıldığının bir ifadesidir ve bel çevresinin uzunluğunun, kalça çevresinin uzunluğuna bölünmesiyle elde edilir. Vücutta yağın dağılımı, cinsiyete özgü vücut şeklinin belirlenmesi, üreme, sağlık ve çekicilik gibi birtakım işlevsel özelliklere sahiptir. Örneğin, ergenlikten önce hem erkek hem de kadın benzer yağ dağılımlarına sahip iken, ergenlikten sonra, kadınlarda yağ, vücudun daha alt bölgelerinde depolanmaya başlar. Bu şekilde, kadınsı (gynoid) bir vücut şekli ortaya çıkar. Diğer taraftan, erkeklerde yağ, vücudun daha üst bölgelerinde depolanır ve böylece erkeksi (android) vücut şekli ortaya çıkar. Bel-kalça oranı erkek için kadının üretkenliği hakkında güçlü bir ipucu oluşturmaktadır. Dolayısıyla, erkeğin eş tercihinde fiziksel çekiciliğe daha fazla önem vermesi, evrimsel süreçte geliştirdiği bir psikolojik mekanizmadır ve bu, erkek için adaptif (uyarıcı) bir öneme sahiptir.

farklı vücut ağırlığı ve bel-kalça oranına sahip 12 çizim kadın figürü kullanarak yapılan bir dizi çalışma ile bel-kalça oranının, kadının fiziksel çekiciliğinin belirlenmesinde kritik bir faktör olduğunu ortaya koymuştur. Yan taraftaki figüranlar sunulmuştur.Bilim adamlarına göre, bel-kalça oranı ölçütü, vücut ağırlığı ölçütünden daha önemlidir. Bu görüşü test etmek üzere farklı vücut ağırlığı ve bel-kalça oranına sahip kadın figürlerini kullanarak katılımcılardan bunları çekicilik açısından değerlendirmelerini istemiştir. Çalışma bulguları, 0.7 bel-kalça oranına sahip normal vücut ağırlığındaki figürün en fazla çekici olarak değerlendirildiğini göstermiştir. Belki de en önemli bulgusu, çekicilik ve diğer özellikler açısından değerlendirmeler yapılırken, vücut ağırlığından ziyade bel kalça oranının temel alınmış olmasıdır.

Kaynak #

Dural, S.(2008).Kadının Fiziksel Çekiciliğinin Değerlendirilmesinde Bel-Kalça-Oranının Rolü: Göz-İzleme Sistemi Verileri.Türk Psikoloji Dergisi 23(61), 75-91

Rozin, P. ve Fallon, A. (1988). Body image, attitudes to weight, and misperceptions of fi gure preferences of the opposite sex: A comparison of men and women in two generations. Journal of Abnormal Psychology, 97, 342-345

Singh, D. (1993). Adaptive signifi cance of female physical attractiveness: Role of waist-to-hip ratio. Journ

Singh, D. (1994). Ideal female body shape: The role of body weight and waist-to-hip ratio. International Journal of Eating Disorders, 16, 283-288.

 

admin

20 / Software Developer / MetalHead \m/

Kadının Fiziksel Çekiciliğininde Bel-Kalça-Oranının Rolü” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir